ChampdAction Logo

STEFAAN QUIX

Stefaan Quix is een postdigitale kunstenaar die werkt en woont in Brussel. In zijn werk worden geluid, kleur, compositie, ruimte en mathematica met elkaar verbonden. Zijn oeuvre wordt vooral gelinkt met het postminimalisme.

Quix is geïnteresseerd in wat verschijnt; de pixel in het beeld, de ruis in het geluid. En hij toont wat verdwijnt; de pixel op de iPod, de binnenkant van de pc. De laatste 5 jaar maakte hij twee experimentele, niet-narratieve films die de grenzen van het hedendaagse beeld aftastten. Drie Monochromen: RGB focuste op het digitaal-picturaal element ‘de pixel’ en zijn basiskleuren, terwijl Not With A Bang But A Whimper de notie ‘tv-ruis’ ontleedde en de transitie toonde van stilstaand naar bewegend naar vloeiend beeld.

In 2017 ontving hij een ontwikkelingsgerichte beurs van de Vlaamse Gemeenschap om een volgende stap in zijn oeuvre te zetten: Het integreren van  levende actoren en narratieve lijnen in zijn werk dat tot dan toe louter met soft- en hardware werd gemaakt.

Om dit te realiseren kwam hij aankloppen bij ChampdAction dat samen met hem op zoek ging naar de acht jonge percussionisten die samen het Quixtet zouden vormen. Intussen is het ontwikkelingstraject afgelopen en loopt de samenwerking tussen Quix en de percussionisten van het Quixtet zo goed dat beslist werd om een project op te zetten dat in productie van ChampdAction zal worden gerealiseerd. ‘The Well Tempered Circle’ gaat in première op 28 februari 2019 in deSingel in combinatie met een andere première van huisartiest Hans Beckers.

Ook voor de verdere toekomstplannen worden op dit ogenblik plannen gesmeed om een volgend project met het Quixtet en ChampdAction op te zetten.

Projecten Stefaan Quix 2018-2019
The Well Tempered Circle 

 

 

 


© 2004-2019 ChampdAction