ChampdAction Logo

CITY IN A BOTTLE

Het computerspel 'City In A Bottle' (in ontwikkeling) is een virtueel ecosysteem van planten en insecten.  De mechanismen in de 'City In A Bottle'-spelwereld zijn gebaseerd op de wetenschappelijke principes van emergentie (Goldstein, 1999) en evolutie door natuurlijke selectie.

 

 

 


 

 

Emergentie

 

Emergentie of zelforganisatie is de manier waarop complexe systemen (het klimaat, een mierenkolonie, de economie in de menselijke maatschappij) tot stand komen door interacties tussen verschillende, eenvoudige processen.  De werking van zo een complex systeem is dikwijls erg ingewikkeld en moeilijk te vatten ('waarom net verandert het klimaat?'), maar de onderliggende processen daarentegen zijn veel makkelijker te observeren en te verklaren ('de stand tussen aarde en zon bepaalt de seizoenen', 'het ijs van de poolkappen smelt',...).  Het bekendste voorbeeld van emergentie is misschien wel het leven zelf.  Aan de basis van het leven liggen de atomen en moleculen die met elkaar interageren tot organismen.  Organismen interageren op zich dan weer tot gemeenschappen.  Maar atomen en moleculen dragen geen informatie met zich mee over hoe het leven zich moet gedragen.  Het zijn geen minuscule wezentjes; ze zijn levenloos.  Het opborrelde geheel dat we het leven noemen is dus meer dan de som van de delen.

Naar analogie wordt het gedrag van de planten en insecten in de 'City In A Bottle'-spelwereld enkel op het meest elementaire, persoonlijke niveau beschreven:

 

Complex sociaal gedrag tussen de vele planten en beestjes borrelt dan vanzelf op wanneer de tijd in het spel verstrijkt.

 

Evolutie

 

Op technologisch vlak wordt de spelwereld procedureel opgebouwd.  Dit betekent dat er geen bibliotheek van afgewerkte tekeningen van insecten en bloemen is, en geen bibliotheek van geluidsfragmenten die volgens een vast scenario afgespeeld worden.  Het spel stelt bij aanvang zelf insecten samen door vleugels, pootjes, ogen te combineren tot een willekeurige levensvorm.  Deze wordt verder voorzien van enkele willekeurige, eenvoudige overlevingsstrategieën ('als een concurrent eetbaar is, ...') die leiden tot gedraging zoals zwermen (Reynolds, 1986), kuddegeest, jager-prooi verhoudingen.

Het gevolg hiervan is dat de willekeurige beetjes met nuttige fysieke hulpmiddelen en goede Al-strategieën een betere kans maken de uitdagingen van het spel te overleven.  Een insect met (bijvoorbeeld) vleugels of sterke springpoten kan het lekkers binnenin een hoge bloem bereiken, andere insecten niet.  Deze fittere insecten hebben dan ook meer tijd en kansen om zich voort te planten.  Ze zullen erfgenamen in het spel introduceren met dezelfde kenmerken als henzelf.  Min of meer dezelfde kenmerken: doordat geen twee insecten exact hetzelfde zijn zullen hun kinderen toch altijd net iets anders zijn dan henzelf.  Deze kleine 'toevalligheden' laten toe dat insecten doorheen de tijd zullen wijzigen, zich aanpassen, evolueren.

Als makers van het spel hebben we dus bijzonder weinig vat op de spelwereld of het verhaal dat er zich in zal afspelen.  Als speler bestaat er evenwel de mogelijkheid om insecten te vangen en zaadjes te verzamelen.  Deze kunnen dan in een afzonderlijk terrarium samengebracht worden om zo eigen levensvormen te kweken, deze terug los te laten in de spelwereld en te observeren wat hun (positieve / grappige / desastreuze) invloed is op de evolutie.

 

Artistiek onderzoek

 

'City In A Bottle' is - nog meer dan een computerspel - een artistiek onderzoeksproject.  In samenwerking met ChampdAction zal Tim Vets de muzikale partituur eveneens volgens het principe van emergentie uitwerken.  Dit wil zeggen dat wanneer twee insecten vechten, het spel niet zomaar 'de gevechtsmuziek' afspeelt.  Gevechtsmuziek in deze context is een niet-voorgeprogrammeerd samenspel van trappelende pootjes, stuivende vleugels, gegrom en gegil.  Elke levensvorm heeft andere, unieke geluiden.  Alle geluiden samen laten de muziek opborrelen.  Op deze manier evolueert de partituur mee met het spel, is ze telkens anders, is ze (net zoals het leven) wat ze is.

Het project is samengevat een interdisciplinair samengaan van digitale kunst, muziek en wetenschap met als doel niet-voordehandliggende onderwerpen omtrent biologie en sociaal gedrag voor een breed publiek zichtbaar te maken.

 

 


 

 

 

 

'City In A Bottle' wordt gerealiseerd met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

De ontwikkelingen kunnen gevolgd worden op: http://www.cityinabottle.org

Er is momenteel nog geen vastgelegde deadline.

 

 

Het team bestaat uit:

- Nicolas Marinus - City In A Bottle Projectmanager, Grafisch ontwerper

- Ludivine Lechat - Kunstenares, Grafisch vormgever 

- Tim Vets - Kunstenaar, muzikant ChampdAction

- Frederik De Bleser - Softwareontwikkelaar, Auteur van NodeBox, http://nodebox.net

- Tom De Smedt - Doctoraatstudent  Artificiële Creativiteit


 

© 2004-2019 ChampdAction